Jesteś tutaj

las

Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

W ramach projektu: "Deszcz to wiele kropel - codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, odbędzie się cykl spotkań na terenie dzielnicy Kokoszki. Kolejne spotkanie pt. "Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu".

Data wydarzenia: 
05.10.2019
Udostępnij:
Więcej

Przerwijmy łańcuch. Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Handel ludźmi – przestępstwo globalne. Polega na wykorzystaniu człowieka za pomocą przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, czyli takich zachowań,  które w bezwzględności stosowania godzą  w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Data wydarzenia: 
18.10.2018
Udostępnij:
Więcej
Subskrybuj RSS - las