Jesteś tutaj

Wiersze dla Ukrainy – głośne czytanie poezji / Вірші для України – читання поезії вголос

/
Data wydarzenia: 
23.04.2022
,
Godzina rozpoczęcia: 
15:30

Wiersze dla Ukrainy – głośne czytanie poezji / Вірші для України – читання поезії вголос

Wydarzenie jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim.

23 kwietnia świętowany jest Międzynarodowy Dzień Książki Praw Autorskich. W tym roku, z powodu wojny w Ukrainie, będzie on obchodzony inaczej. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku we współpracy z Forum Gdańsk ten dzień poświęci wojennej poezji ukraińskiej. 

W sobotę 23 kwiatnia o godzinie 15:30, na placu przy wejściu do Centrum Handlowego Forum Gdańsk, odbędzie się głośne czytanie poezji „Wiersze dla Ukrainy”. Aktorzy Teatru Wybrzeże (Małgorzata Brajner i Robert Ciszewski) zaprezentują „poezję z okopów”. Towarzyszyć im będzie muzyka ukraińska w wykonaniu Zbigniewa Kosmalskiego, akompaniatora z Teatru Muzycznego w Gdyni. W finale usłyszymy „Piosenkę Niebiesko-Żółtą” autorstwa artystów z Teatru Muzycznego w Gdyni – słowa: Jacek Wester, muzyka: Renia Gosławska w wykonaniu adeptek Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni: Dominiki Otczyk oraz Pauli Brzózki. Wydarzenie poprowadzi Katarzyna Michałowska.

Przedstawione wiersze będą wyrazem krajobrazu wewnętrznych przeżyć współczesnych ukraińskich poetów, których obecna sytuacja zmusiła do walki za ojczyznę. Podczas głośnego czytania będzie można usłyszeć twórczość m.in. Serhija Żadana, Iryny Wikyrczak, Łesyka Panasiuka, czy Hałyny Kruk. Wydarzenie jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim.

„Wiersze dla Ukrainy" zostały opublikowane w języku polskim oraz ukraińskim we wkładce do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej, która ukazała się 15 kwietnia dzięki inspiracji i finansowemu wsparciu  Samorządu Województwa Pomorskiego.

Uwaga! W razie niesprzyjających warunków pogodowych głośne czytanie odbędzie się na historycznym mostku, wewnątrz Forum Gdańsk.

***

23 квітня відзначається Міжнародний день авторської книги. Цього року, через війну в Україні його відзначатимуть інакше. Воєвудзька та міська публічна бібліотека мiста Гданськ у співпраці з Forum Gdańsk присвятить цей день українській поезії часів війни.
У суботу о 15:30 на площі біля входу до Торгiвельного центру Forum Gdańsk відбудеться голосне читання поезії "Вірші для України". Актори Театру Вибжеже (Małgorzata Brajner i Robert Ciszewski) презентують "поезія з окопiв". Їх супроводжуватиме українська музика у виконанні Zbigniewa Kosmalskiego, концертмейстера Музичного театру в Гдині.
Представлені вірші виражатимуть пейзаж внутрішніх переживань сучасних українських поетів, яких нинішня ситуація змусила боротися за Батьківщину. Читаючи вголос, ви зможете почути твори, серед інших Сергій Жадан, Ірина Вікирчак, Лесик Панасюк, або Галина Крук. Захід є виразом солідарності з українським народом.
"Вірші для України" опубліковано польською та українською мовами у вкладиші до національного видання Gazeta Wyborcza, що вийшла 15 квітня завдяки натхненню та фінансовій підтримці Samorządu Województwa Pomorskiego.
УВАГА! У разі несприятливих погодних умов читання відбуватимуться вголос на історичному мостку всередині Forum Gdańsk.