Jesteś tutaj

Wędrówki po Gdańsku

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
31.07.2019

Wędrówki po Gdańsku

Wystawa prac malarskich Członków Sowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mokwy.

 Jako Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku swoją działalność  kulturalno-społeczną prowadzimy od 36-ciu lat stowarzyszając 80-ciu członków.

 Naszą ideą jest promocja i edukacja środowiska plastyków,

inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropolii Gdańskiej,  

integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę.

W swoich działaniach wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji.

 Realizujemy projekty kulturalno-społeczne  dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, co pozwala nam prowadzić działalność kulturotwórczą skierowaną do plastyków amatorów i społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac prowadzoną przez uznanych artystów- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizowanie wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawanie zabytków Gdańska i jego historii, organizowanie plenerów a także wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w zaprzyjaźnionych instytucjach i organizacjach.

 Działania nasze mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Miasta Gdańska

 

Data wydarzenia: 
31.07.2019
Udostępnij: