Jesteś tutaj

Tylko u nas "Quiz o kobietach"!

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
24.03.2016

Tylko u nas "Quiz o kobietach"!

Cenne nagrody czekają!

Zapraszamy do udziału w naszym „Quizie o kobietach”. Proszę klinkąć tutaj.

 

REGULAMIN QUIZU

Cele konkursu:

  • zapoznanie Czytelników z ofertą Biblioteki Manhattan
  • rozwijanie zdolności samodzielnego wyszukiwania informacji
  • zapoznanie z twórczością autorów

Uczestnicy konkursu:

  • uczestnictwo w konkursie nie jest ograniczone terytorialnie i wiekowo
  • do konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy:
  • zapoznali się z Regulaminem Konkursu;
  • odpowiedzieli wirtualnie na pytania konkursowe;
  • podali dokładne dane osobowe i teleadresowe (informacje te, zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą)
  • każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden wirtualny egzemplarz odpowiedzi;

Termin: Odpowiedzi należy zgłaszać w terminie do 24 marca 2016 r.

Prawa autorskie:

Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnicy akceptują warunki regulaminu quizu.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte w teście i podadzą dane kontaktowe. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej. Informacje o wynikach zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Manhattan. Nagrody za udział będą do osobistego odbioru w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników w siedzibie Biblioteki Manhattan. Po tym terminie nagrody przepadają.

Data wydarzenia: 
24.03.2016
Tagi: 
Udostępnij: