Jesteś tutaj

Przerwijmy łańcuch. Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
18.10.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:00

Przerwijmy łańcuch. Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działający przy Wojewodzie Pomorskim, dzięki współpracy z naszą Biblioteką organizuje działania profilaktyczne dla wszystkich zainteresowanych tematem handlu ludźmi. Zapraszamy szczególnie osoby poszukujące pracy za granicą.

Handel ludźmi – przestępstwo globalne. Polega na wykorzystaniu człowieka za pomocą przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, czyli takich zachowań,  które w bezwzględności stosowania godzą  w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działający przy Wojewodzie Pomorskim, dzięki współpracy z naszą Biblioteką organizuje działania profilaktyczne dla wszystkich zainteresowanych tematem. Zapraszamy szczególnie osoby poszukujące pracy za granicą.

 

Szacuje się iż na świecie może być nawet 40 milionów ofiar tego przestępstwa. Do najbardziej podstawowych form wykorzystania zaliczamy:

  • wykorzystanie w seks biznesie,
  • wykorzystanie do pracy przymusowej,
  • wykorzystanie do żebractwa,
  • niewolnictwo domowe,
  • handel organami,
  • eksploatacja kryminalna,
  • wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych,

Co roku ofiarą handlarzy ludźmi pada około 2 milionów ludzi na całym świecie, z czego 1/3 stanowią dzieci i młodzież.

Najbardziej rozwijającą się obecnie formą wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest praca przymusowa, związana bardzo często z wakacyjnymi zagranicznymi wyjazdami w celu poszukiwania lub podjęcia pracy.

Jednym z najważniejszych zadań instytucji i organizacji związanych z zapobieganiem handlowi ludźmi jest skuteczna profilaktyka, dotycząca pobudzenia szeroko rozumianej świadomości społecznej.

Dla realizacji takich zadań powołany został w 2015r. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działający przy Wojewodzie Pomorskim, który w dniu 18 października 2018r. – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, dzięki współpracy z naszą Biblioteką organizuje działania profilaktyczne dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy szczególnie osoby poszukujące pracy za granicą.

Pamiętaj – ofiarą handlu ludźmi może paść każdy z nas, nie czekaj – dowiedz się więcej,  aby nie dać się zwerbować przestępcom. Jeśli padłeś/padłaś ofiarą tego przestępstwa – przyjdź, od specjalistów w tej dziedzinie dowiesz się jak uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Data wydarzenia: 
18.10.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17:00
Udostępnij: