Jesteś tutaj

Pomorska Nagroda Literacka za rok 2017

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
27.04.2018

Pomorska Nagroda Literacka za rok 2017

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2017.

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy
na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji dzieła
nie ma znaczenia.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku - oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny,
 2. Pomorska Książka Roku - oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe,
 3. Całokształt pracy literackiej - oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Prosimy o zgłaszanie publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2017. Zachęcamy do przesłania egzemplarza zgłaszanej książki, ułatwi to pracę Kapitule NagrodyJury. Zgłoszenia w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego  w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl) oraz pod numeremtel . 58 326 82 90 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego - Marcin Dąbrowski e-mail: m.dabrowski@pomorskie.eu).

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Data wydarzenia: 
27.04.2018
Udostępnij: