Jesteś tutaj

Pięć języków miłości: zostań miłosnym poliglotą

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
09.02.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Pięć języków miłości: zostań miłosnym poliglotą

Projekt “Doktowykłady, czyli humanistyka oczami młodych naukowców” to cykl fakultatywnych spotkań zainicjowanych i prowadzonych przez uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie poprowadzi mgr Martyna Gibka

Każdy człowiek posiada swój język ojczysty, w którym najłatwiej mu się komunikować i do którego automatycznie się ucieka. Jednak wielu ludzi postanawia uczyć się języków obcych, dzięki którym mogą się porozumieć z obcokrajowcami. Podobna sytuacja występuje w przypadku miłości i przyjaźni, choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Zaniedbanie nauczenia się języków miłości osób kochanych może doprowadzić (i w większości przypadków doprowadza) do niszczenia i słabnięcia relacji, a więc do rozwodów, zaniku relacji z dziećmi, rozpadania się przyjaźni. Brak wiedzy będący przyczyną tego rozkładu stał się bodźcem do badań dla amerykańskiego antropologa – Gary’ego Chapmana, który po szeroko zakrojonych badaniach stworzył teorię „pięciu języków miłości” i opracował ją pod kątem różnych relacji (małżeńskiej, rodzicielskiej…). Jego badania, teorie i propozycje pozostają jednak bardzo mało znane w Polsce. Dlatego też, chciałabym przedstawić teorię pięciu języków miłości i jej zastosowanie w każdej pozytywnej relacji w jakiej współczesny człowiek się znajduje/chciałby się znaleźć. Wiedza o pięciu językach miłości raz na zawsze zmienia spojrzenie każdego, który ją zrozumie na kontakt z drugim, bliskim mu człowiekiem.

mgr Martyna Gibka

doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, magister filologii angielskiej, rozprawę doktorską poświęca funkcjom antroponimów w dziele literackim i jego tłumaczeniu, zainteresowania naukowe poza onomastyką literacką obejmują onomastykę uzualną oraz przekładu, literaturę fantasy, twórczość J.K. Rowling, językoznawstwo kognitywne oraz historyczne, historię języka, humor językowy oraz przekład literacki. Wśród najważniejszych osiągnięć znajdują się Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszenie na 90. doroczną konferencję Amerykańskiego Towarzystwa Językoznawczego (Waszyngton, 7-10.01.2016). Dotychczasowy dorobek obejmuje wystąpienie na ośmiu konferencjach (w tym czterech międzynarodowych) oraz dwie publikacje.

https://doktowyklady.wordpress.com

Data wydarzenia: 
09.02.2016
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: