Jesteś tutaj

Moja droga przez Gdańsk

/
Data wydarzenia: 
19.10.2020

Moja droga przez Gdańsk

Zapraszamy do obejrzenia wystawy publikacji Macieja Kosycarza.

Maciej Kosycarz fotografował najważniejsze wydarzenia z życia Gdańska i Pomorza oraz społecznie angażował się w życie Gdańska. Był organizatorem wystaw oraz Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza (jednego z najstarszych w kraju konkursów fotografii prasowej). Od 2006 był wydawcą serii albumów z cyklu „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”, zawierających fotografie Gdańska i regionu wykonane przez ojca i syna od 1945 do czasów współczesnych. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych.

Zapraszamy do Filii Gdańskiej, by zapoznać się w publikacjami Macieja Kosycarza. Wystawa cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że przedłużyliśmy możliwosć jej obejrzenia i będzie to możliwe do 23 października 2020 roku.

Wydarzenie zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://edd.nid.pl/

Data wydarzenia: 
19.10.2020
Udostępnij: