Jesteś tutaj

Miasta nasze. Przestrzeń oswojona? 1945-2015

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
12.05.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Miasta nasze. Przestrzeń oswojona? 1945-2015

Projekt „Miasta nasze. Przestrzeń oswojona? 1945 – 2015” to trzy spotkania w trakcie których znakomici pisarze oraz krytycy literaccy, w parach, będą rozmawiać na temat historii swoich miast i pamięci odziedziczonej, w literaturze zwanej postpamięciową. Gdańsk na spotkaniach będzie reprezentowany przez Stefana Chwina, Pawła Huelle oraz Bartosza Dąbrowskiego. Goście z „Ziem Odzyskanych”, zaproszeni do rozmów, to: Inga Iwasiów (Szczecin) , Daniel Odija (Słupsk) oraz Krzysztof Rudowski (Wrocław).

W maju 2015 roku mija siedemdziesiąt lat od zakończenia II Wojny Światowej. 1945 rok był to czas prowadzonych na ogromną skalę przesiedleń ludności. Wiele osób, doświadczonych wojną, stanęło przed koniecznością oswajania nowych przestrzeni poniemieckich miast i wsi. Nadszedł czas asymilacji, tworzenia nowej rzeczywistości. Jednak kolejne pokolenia zaczęły odkrywać pozostałości wpływów poprzednich kultur oraz poszukiwać własnej, utraconej tożsamości. Jak dzisiaj w Polsce należy rozmawiać o dorastaniu w świecie zdominowanym przez narrację indywidualnej pamięci? Jak pisarze z różnych pokoleń i regionów widzą współczesne miasta – przestrzeń już oswojona czy wciąż obca?

12.05 (wtorek ) Filia Gdańska WiMBP (ul. Mariacka 42, Gdańsk-Śródmieście) godz. 17:30,
Inga Iwasiów (Szczecin) – Bartosz Dąbrowski (Gdańsk)

19.05 (wtorek ) Biblioteka pod Żółwiem (ul. Św. Ducha 111/113), godz. 17:30
Stefan Chwin (Gdańsk) – Daniel Odija (Słupsk)

21.05 (czwartek) Filia Gdańska WiMBP (ul. Mariacka 42, Gdańsk-Śródmieście), godz. 17:30
Paweł Huelle (Gdańsk) – Krzysztof Rudowski (Wrocław)

Data wydarzenia: 
12.05.2015
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: