Jesteś tutaj

Majowy Konkurs Poetycki PODZIEL SIĘ WIERSZEM

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
08.05.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Majowy Konkurs Poetycki PODZIEL SIĘ WIERSZEM

Piszesz wiersze? A może nieśmiało chowasz do szuflady teksty, które poruszą czyjeś serce? Teraz jest doskonała okazja - podziel się wierszem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej już edycji Majowego Konkursu Poetyckiego w naszej bibliotece.  

 

Regulamin Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem”

 

1. Organizatorem Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

2. Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” odbędzie się 8.05.2015 r. w Filii nr 2 WiMBP, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa, w godz. 18.00 – 20:00.

3. Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przed rozpoczęciem imprezy w Filii nr 2 WiMBP w postaci nienagradzanego i niepublikowanego wiersza podpisanego imieniem i nazwiskiem autora wydrukowanego w dwóch egzemplarzach.

5. Ilość uczestników jest nieograniczona.

6. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń uczestników konkursu wylosowana zostanie kolejność prezentacji wierszy. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przeczytania swojego wiersza głośno przed publicznością i komisją konkursową.

7. Komisja konkursowa Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem” składa się z następujących osób:

Gabriela Szubstarska - poetka

Iwona Jarentowska - kierownik Filii nr 2 WiMBP

Piotr Szczepański – poeta.

8. Pula nagród finansowych Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem” wynosi 500 zł.

9. O ilości i wysokości nagród decyduje komisja konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów konkursu.

10. Decyzja o wyłonieniu laureatów Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem” zostanie potwierdzona protokołem komisji konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Laureaci konkursu pokwitują odbiór nagród na piśmie.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Data wydarzenia: 
08.05.2015
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: