Jesteś tutaj

KONKURS POETYCKI "STRACHY SĄ WSZĘDZIE"

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
06.11.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

KONKURS POETYCKI "STRACHY SĄ WSZĘDZIE"

Listopadowa aura to doskonały moment na spotkanie w przytulnej bibliotece i wzięcie udziału w konkursie poetyckim. Prosimy zatem o przeczytanie konkursowego regulaminu i do dzieła! Czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie”

1. Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

2. Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie” odbędzie się 06.11.2015 r. w Filii nr 2 WiMBP, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa, w godz. 18.00 – 20:00.

3. Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie” jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przed rozpoczęciem imprezy w Filii nr 2 WiMBP w postaci nienagradzanego i niepublikowanego dotąd wiersza podpisanego imieniem i nazwiskiem autora wydrukowanego w dwóch egzemplarzach.  Prezentowany wiersz powinien zawierać słowo: strach, lęk, obawa bądź duch.

5. Ilość uczestników jest nieograniczona.

6. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń uczestników konkursu wylosowana zostanie kolejność prezentacji wierszy. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przeczytania swojego wiersza głośno przed publicznością i komisją konkursową.

7. Komisja konkursowa Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie” składa się z następujących osób:

Gabriela Szubstarska - poetka

Iwona Jarentowska - kierownik Filii nr 2 WiMBP

Piotr Szczepański – poeta.

dr Henryk Lewandowski – Stowarzyszenie Autorów Polskich

8. Pula nagród finansowych Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie” wynosi 400 zł brutto.

9. O ilości i wysokości nagród decyduje komisja konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów konkursu.

10. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie” zostanie potwierdzona protokołem komisji konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Laureaci konkursu pokwitują odbiór nagród na piśmie.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Data wydarzenia: 
06.11.2015
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: