Jesteś tutaj

Koncert Katedralnego Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku

/
Data wydarzenia: 
04.02.2020
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:30

Koncert Katedralnego Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy miłośników muzyki chóralnej na koncert.

 Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja jest następcą zespołów, które śpiewały podczas nabożeństw prawosławnych odprawianych w gdańskiej świątyni. Początkowa działalność chóru jest ściśle związana z powołaniem do istnienia parafii
prawosławnej w Gdańsku – która datuje się na rok 1719. Skąpe informacje z lat 1929 - 1936 mówią nam, iż chór prowadził E.J. Gładyszenko. Od końca II wojny światowej do roku 1956 dyrygentem chóru był inż. Włodzimierz Teległow. Po przyłączeniu Gdańska
do Polski, parafia weszła w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, gdzie chórzystami zostali licznie przybyli repatrianci ze wschodu (Białoruś, Ukraina, Litwa) oraz wysiedleni w wyniku akcji „Wisła”. Dyrygentami chóru katedralnego byli: Włodzimierz Teległow, ks. diakon Eugeniusz Bandałowski (1955-1971), Anatol Waliczeka (1971-2017). Od 2017 roku dyrygentem chóru jest dr Anastazja Roszkowska – stypendystka Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś ds. Wsparcia Młodzieży Utalentowanej. Obecnie w skład chóru wchodzą parafianie z Trójmiasta i okolic, a także osoby przybyłe do Polski z zagranicy (Ukraina, Białoruś, Rosja). Zespół uświetnia swoim śpiewem nabożeństwa w parafii p.w. św. Mikołaja w Gdańsku.

 Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Instytut Czasu.

Data wydarzenia: 
04.02.2020
Godzina rozpoczęcia: 
18:30
Tagi: 
Udostępnij: