Jesteś tutaj

Kolorowe Lato!

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
28.09.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
--

Kolorowe Lato!

Filia nr 18 zaprasza młodszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Przyszły jesienne dni, a my jeszcze wspominamy beztroskie i pełne przygód wakacje :) Utrwalmy pracach w konkusie plastycznym "KOLOROWE LATO!" organizowanym przez biblitekę!

REGULAMIN KONKURSU:

1. Format pracy:  A-3
2. Technika: dowolna
3. Termin oddania prac: 09 październik 2015 r.
4. Ogłoszenie wyników: na spotkaniu  „Coś fajnego w bibliotece” 12 października 2015 r.
5. Każda praca powinna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem dziecka.
6. Do prac należy dołączyć wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach informacyjnych na użytek organizatora
7. Komisja konkursowa, czyli pracownicy Filii nr 18, będzie oceniać: a) wkład pracy własnej b) ciekawą technikę wykonania c) estetykę wykonania d) zgodność pracy z tematyką
8. Przewidziane nagrody książkowe.

 

 

 

Data wydarzenia: 
28.09.2015
Godzina rozpoczęcia: 
--
Udostępnij: