Jesteś tutaj

Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

/
Data wydarzenia: 
05.10.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
10.00

Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Biblioteka Kokoszki, Polski Klub ekologiczny Okręg Wschodnio Pomorski oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zapraszają na spacer z Kiełpina Górnego do Lasu Otomińskiego (Lasu Sulmin), z geobotanikiem, czyli specjalistą od szaty roślinnej.

W ramach projektu: "Deszcz to wiele kropel - codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, odbędzie się cykl spotkań na terenie dzielnicy Kokoszki. Kolejne spotkanie pt. "Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu".

Oprócz możliwości poznania dziko występujących roślin, a także zbiorowisk, będzie można przyjrzeć się zniekształceniom, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym, pod wpływem rozmaitych oddziaływań człowieka (antropopresji). Kumulowanie się tych zjawisk na szerszych obszarach prowadzi do narastania problemu degradacji środowiska przyrodniczego. Podczas październikowego spaceru do Lasu Otomińskiego zastanowimy się jak możemy temu przeciwdziałać, w naszym małym świecie, w ramach naszych skromnych możliwości.      

dr Michał Buliński – pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny geobotaniki i ochrony przyrody. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną
i popularyzatorską.
 
Spotkanie o godz. 10.00 przy pętli autobusowej 168, Kełpino Górne,
Data wydarzenia: 
05.10.2019
Godzina rozpoczęcia: 
10.00
Udostępnij: