Jesteś tutaj

„Wolność pisana po Jałcie” Stefana Chwina – nowość wydawnicza z Serii prozatorskiej

/
Data wydarzenia: 
30.10.2022

„Wolność pisana po Jałcie” Stefana Chwina – nowość wydawnicza z Serii prozatorskiej

Tak o zbiorze esejów Stefana Chwina wydanym przez WiMBP w Gdańsku i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pisze dr Piotr Sitkiewicz: „Książka ta łączy głęboki namysł nad skomplikowanymi kolejami dwudziestowiecznej historii z wyczuciem paradoksu dziejów, który pewnie nigdy nas nie opuści”.

„Wolność pisana po Jałcie” Stefana Chwina to trzecia książka z Serii prozatorskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Eseje profesora, a zarazem cenionego powieściopisarza, krytyka literackiego, historyka literatury związanego z Gdańskiem, wydajemy we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.

Książkę można nabyć w naszym sklepiku internetowym i w wybranych filiach (Biblioteka Manhattan, Biblioteka Ratuszowa, Biblioteka na Fali, Biblioteka Żabianka, Biblioteka na Strzyży, Biblioteka Kokoszki, Filia Gdańska, Biblioteka pod Kotem i Myszą, Biblioteka pod Żółwiem, Bibolioteka Oliwska, Biblioteka Brzeźno, Biblioteka Lawendowa, Biblioteka Morenowa, Biblioteka Główna).  

*

Polska kultura nadawała słowu „wolność” znaczenia tak dalece sprzeczne, że trudno chyba znaleźć w ludzkim języku słowo o sensach bardziej rozciągliwych, z którymi – jak dowodzi historia – można zrobić wszystko.

Ileż to razy oświadczano z oburzeniem: „To, co wy nazywacie wolnością, żadną wolnością nie jest!”. Ileż to razy spierano się o to, która wolność jest „prawdziwa”, a która „fałszywa”! Wypowiadając słowo „wolność”, co innego miał na myśli Jan Paweł II, co innego Bolesław Bierut, co innego Rafał Wojaczek.

Stefan Chwin

Otrzymujemy opowieść w znacznej mierze autobiograficzną, mocno eksponowaną podmiotowością nie tylko w wymiarze gramatycznym, lecz również nasyconą subiektywizmem diagnoz i ocen zjawisk politycznych, społecznych i literackich zachodzących po 1945 roku. Książkę o historii polskiej mentalności po Jałcie, odbitej w dyskursach i tekstach. Z pewnością nie spotka się ona z powszechnym aplauzem, może nawet zrodzić efekt kija włożonego w mrowisko, lecz tylko takie książki mają dziś szansę skupić na sobie uwagę i, co najważniejsze, sprowokować spory, dyskusje.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej

Biblioteka stara się, by w serii wydawniczej ukazywały się wartościowe nowości pomorskich autorów. Nie ma wątpliwości, że profesor Stefan Chwin to jeden z najwybitniejszych pomorskich twórców literatury. Każda jego eseistyczna książka była punktem wyjścia do ważnych debat. Jesteśmy przekonani, że tak też stanie się z pozycją „Wolność pisana po Jałcie”, podejmującą jeden z najważniejszych tematów współczesnej kultury: różnego rozumienia wolności.  

Jarosław Zalesiński, dyrektor WiMBP w Gdańsku 

wolnosc-pisania-po-jalcie-stefan-chwin-ratuszowa-ug-wimbp-gdazdj_0.png