Jesteś tutaj

Wielkie Maratony Czytelnicze

Wielkie Maratony Czytelnicze

Maratony Czytelnicze dla uczniów – współdziałanie biblioteki publicznej ze szkołami

Wielkie Maratony Czytelnicze to konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Akcja została zapoczątkowana w roku szkolnym 2009/2010 jako konkurs dla uczniów klas 4-6 w Gdańsku. Zgromadziła wtedy 517 uczniów oraz 51 nauczycieli z 32 szkół. W kolejnych latach Maratony rozszerzano na całe województwo i kolejne grupy wiekowe, w roku szkolnym 2015/16 na szkoły ponadgimnazjalne. W rezultacie zwiększania zasięgu w roku szkolnym 2015/16 w Maratonach uczestniczyło:

 • 3376 dzieci z klas 2-3 ze 106 szkół podstawowych (w tym jedna z Poznania i jedna z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim), pod opieką 207 nauczycieli
 • 1945 uczniów z klas 4-6ze 132 szkół podstawowych (w tym z Biskupca), pod opieką 184 nauczycieli
 • 1051 uczniów z 71 gimnazjów - 94 szkolnych koordynatorów konkursu
 • 207 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych - 36 nauczycieli

Gala 2016_0.jpg

Na gali wręczenia nagród, która odbyła się 07.06.2016r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności nagrodzono:

 • klasy 2-3: 39 laureatów, 71 finalistów, 125 wyróżnień
 • klasy 4-6: 46 laureatów, 98 finalistów oraz przyznano 70 wyróżnień
 • gimnazja: 29 laureatów , 50 finalistów, 27 wyróżnień
 • szkoły ponadgimnazjalne: 15 laureatów, 15 finalistów, 11 wyróżnień

Zadaniem uczniów w Maratonach Czytelniczych jest przeczytanie co miesiąc kolejnej, wskazanej przez organizatorów książki i napisanie w macierzystej szkole testu. Lektury ogłaszane są na początku września. Punkty zdobyte w kolejnych testach są sumowane (po osiem na trzech pierwszych poziomach, sześć lektur i testów w konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Maratony są efektem współpracy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z trzema gdańskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 27, Szkołą Podstawową nr 82 (wcześniej nr 45) oraz I Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Konkursy odbywają się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na przykładzie Maratonów można prześledzić kilka aspektów:

 • współdziałanie instytucji kultury z placówkami edukacyjnymi (w tym ze szkołą niepubliczną),
 • współdziałanie organizatorów z Radą Miasta Gdańska, z Biurem d/s Kultury Urzędu Miasta Gdańska oraz z Muzeum Historii Miasta Gdańska i Europejskim Centrum Solidarności.
 • odzew i udział mediów w propagowaniu konkursu,
 • odbiór lektur konkursowych (kanon oraz nowości wydawnicze) zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców, a nawet dziadków.

Maratony to długofalowa działalność z wykorzystaniem tradycyjnych, sprawdzonych metod. Siedmioletnia  już praktyka dowodzi, że dają one młodym ludziom solidne podstawy do dalszego, twórczego uczestnictwa w kulturze, rozwijają wiedzę i zainteresowanie literaturą, dają kontakt z najlepszymi autorami na spotkaniach w Filii Gdańskiej. Przede wszystkim – uczą systematycznego sięgania po książki.

Nagrody 2016.jpg