Jesteś tutaj

Wielki Maraton Czytelniczy

Wielki Maraton Czytelniczy

ROK SZKOLNY 2019/20

REGULAMIN WMC 2019/2020


Szanowni Państwo, Szkolni Opiekunowie Wielkiego Maratonu Czytelniczego!

W związku z sytuacją epidemiczną oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej podjęliśmy decyzję o zakończeniu tegorocznej edycji konkursu po szóstym etapie. Szkolnych Opiekunów Maratonu prosimy o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia protokołów, wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i poprawek oraz o przesłanie ich drogą e-mailową w terminie do 3 kwietnia 2020 roku do właściwego Ogólnopolskiego Koordynatora Maratonu.

W dniu 12 maja 2020 r. Komisja Konkursowa opublikuje wyniki WMC i prześle drogą mailową imiona i nazwiska uczniów, którzy uzyskają tytuły laureatów, finalistów i wyróżnionych. Dyplomy dla uczniów nagrodzonych (czyli laureatów, finalistów i wyróżnionych) zostaną wysłane drogą pocztową na adres szkoły, a dyplomy dla wszystkich uczestników i podziękowania dla nauczycieli tradycyjnie – drogą  mailową na adresy podane w zgłoszeniach.

Poniżej  Aneks nr 1 do Regulaminu WMC 2019/2020.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na terminy nadesłania protokołów oraz ogłoszenia wyników!

Z życzeniami zdrowia

Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

ANEKS NR 1


ZAŁ. NR 1 - ZGODA

LISTA LEKTUR ALFABETYCZNIE

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA! Kontakty do czterech Koordynatorów Ogólnopolskich przeznaczone są wyłącznie dla Nauczycieli - Koordynatorów Szkolnych. Rodzice i uczniowie proszeni są o zasięganie informacji jedynie na stronach www Organizatorów oraz u Koordynatorów Szkolnych!

Koordynatorzy Maratonu dla poszczególnych grup wiekowych:

VIII edycja WMC dla Najmłodszych „Spotkacie Nowych Przyjaciół” dla uczniów klas II - III szkół podstawowych 

Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (SP nr 27 w Gdańsku)

Kontakt: tel. 503 72 75 97; e-mail: spotkacienowychprzyjaciol@wp.pl

 

XI edycja WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych 

Agata Markiewicz-Babło - dyrektor SP nr 82 w Gdańsku, nauczycielka j. polskiego

Kontakt tel. 58 349 56 69; e-mail: konkursczytelniczy@wp.pl

 

IX edycja WMC „W lustrze książki” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (I Zespół Szkół STO w Gdańsku)

Kontakt: tel. 58 552 43 61; fax: 558 50 40; e-mail: maratonczytelniczy@gmail.com

 

V edycja WMC „Na literackim szlaku” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Walczak - kierownik „Filii Gdańskiej” WiMBP w Gdańsku

Kontakt: tel. 58 - 301 03 62, tel. kom. 503 – 011- 456,

e-mail: naliterackimszlaku@wbpg.org.pl

 

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA 10 LAT WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO

Nagrody 2016.jpg