Jesteś tutaj

Oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdańsku

Zgodnie z uchwałą nr: 1288/290/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2017-12-05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz jej załącznikiem, w którym określono warunki i terminy składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Uchwała nr: 1288/290/17

Załącznik do uchwały nr: 1288/290/17


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Pracownika Działu Marketingu i PR / Specjalisty ds. promocji biblioteki.

Do głównych zadań Działu Marketingu i PR WiMBP w Gdańsku należy:

 • inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa,
 • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 • obsługa strony internetowej firmy i mediów społecznościowych,
 • nadzór nad realizacją i wynikami kampanii AdWords,
 • bieżąca komunikacja pomiędzy działami/filiami instytucji,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,
 • prowadzenie badań potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego.

Na stanowisko Pracownika Działu Marketingu i PR poszukujemy osoby:

 • z wykształceniem wyższym,
 • z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
 • komunikatywnej i posiadającej łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • kreatywnej,
 • o lekkim piórze i łatwości operowania słowem,
 • posiadającej umiejętności oraz  doświadczenie w organizacji małych i dużych eventów,
 • z dobrą znajomością rynku wydawniczego,
 • dyspozycyjnej,
 • posiadającej umiejętności organizacyjne i planowania pracy,
 • potrafiącej pracować pod presją czasu,

Dodatkowym atutem kandydatów będzie umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Marketingu i PR:

 • zasadniczo praca od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, jednak ze względu na charakter działalności i zadań Działu Marketingu i PR możliwa jest konieczność pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 2.400 zł brutto,
 • praca w zespole 6-osobowym,
 • główne miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk-Śródmieście,
 • konieczność współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych w filiach Biblioteki na terenie Gdańska,
 • współpraca przy organizacji eventów kulturalnych z innymi instytucjami kultury w województwie pomorskim,
 • możliwa konieczność wyjazdów służbowych na koszt pracodawcy.

Informacje dodatkowe:

Planowane rozpoczęcie pracy: styczeń/luty 2018 roku. Pierwsza umowa o pracę - umowa na okres próbny zostanie zawarta na czas 3 miesięcy.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pan Przemysław Czaja – Kierownik Działu Marketingu i PR pod numerami telefonu 58 301-48-11 wew. 236, kom. 508-327-320 lub drogą mailową przemyslaw_czaja@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zielinska_monika@wbpg.org.pl (z dopiskiem „pracownik DMiPR” w temacie wiadomości). Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2018 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego (stanowisko merytoryczne/bibliotekarskie) – umowa na zastępstwo.

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 ze zm.),
 • znajomości Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493),
 • znajomość przepisów prawa bibliotecznego,
 • dobrej znajomości MS Office.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • umiejętność i doświadczenie w aplikowaniu do podmiotów zewnętrznych (np. MKiDN, Instytut Książki) o środki na prowadzenie zadań szkoleniowych, działań promujących czytelnictwo i kulturę czytania,
 • umiejętność i doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i ewaluacji szkoleń,
  a także w sporządzaniu materiałów metodycznych na potrzeby szkoleniowe i instruktażowe,
 • komunikatywności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Do zadań Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego, a także przyszłego pracownika będzie należało m.in.:

 • współpraca z bibliotekami samorządowymi,
 • udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno-metodycznej bibliotekom samorządowym,
 • badanie potrzeb czytelniczych,
 • współpraca z analogicznymi działami pozostałych bibliotek wojewódzkich w Polsce,
 • prowadzenie sprawozdawczości rocznej dotyczącej księgozbiorów i czytelnictwa województwa pomorskiego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
 • badanie potrzeb szkoleniowych w bibliotekach samorządowych województwa pomorskiego oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku,
 • organizacja szkoleń dla bibliotekarzy i pozostałych pracowników bibliotek samorządowych województwa pomorskiego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
 • koordynacja projektów zewnętrznych w bibliotekach województwa pomorskiego,
 • pomoc instrukcyjno-metodyczną w zakresie wdrażania programów komputerowej obsługi zbiorów i czytelników dla bibliotek samorządowych województwa pomorskiego,
 • prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy w zakresie podstawowej wiedzy o programach komputerowych,
 • inicjowanie działań zmierzających do popularyzacji książki i kultury czytania w województwie pomorskim,
 • organizacja spotkań autorskich.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego:

 • praca od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 2.300 zł brutto,
 • praca w zespole 4 osobowym,
 • miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk-Śródmieście,
 • praca głównie stacjonarna z uwzględnieniem konieczności wyjazdów terenowych (na koszt pracodawcy)
 • przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Monika Górecka- Kierownik Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego pod numerami telefonu 58 301-38-18, kom. 570 887 740 lub droga mailową: monika_gorecka@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zielinska_monika@wbpg.org.pl (z dopiskiem „pracownik DIS” w temacie wiadomości). Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 2018 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego (stanowisko merytoryczne/bibliotekarskie).

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 ze zm.),
 • znajomości Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493),
 • znajomość przepisów prawa bibliotecznego,
 • znajomości bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników Patron,
 • stażu pracy w bibliotece lub instytucji kultury,
 • dobrej znajomości MS Office.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • umiejętność i doświadczenie w aplikowaniu do podmiotów zewnętrznych (np. MKiDN, Instytut Książki) o środki na prowadzenie zadań szkoleniowych, działań promujących czytelnictwo i kulturę czytania,
 • umiejętność i doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i ewaluacji szkoleń,
  a także w sporządzaniu materiałów metodycznych na potrzeby szkoleniowe i instruktażowe,
 • znajomości bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników Libra,
 • komunikatywności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Do zadań Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego, a także przyszłego pracownika będzie należało m.in.:

 • współpraca z bibliotekami samorządowymi,
 • udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno-metodycznej bibliotekom samorządowym,
 • badanie potrzeb czytelniczych,
 • współpraca z analogicznymi działami pozostałych bibliotek wojewódzkich w Polsce,
 • prowadzenie sprawozdawczości rocznej dotyczącej księgozbiorów i czytelnictwa województwa pomorskiego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
 • badanie potrzeb szkoleniowych w bibliotekach samorządowych województwa pomorskiego oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku,
 • organizacja szkoleń dla bibliotekarzy i pozostałych pracowników bibliotek samorządowych województwa pomorskiego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
 • koordynacja projektów zewnętrznych w bibliotekach województwa pomorskiego,
 • pomoc instrukcyjno-metodyczną w zakresie wdrażania programów komputerowej obsługi zbiorów i czytelników dla bibliotek samorządowych województwa pomorskiego,
 • prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy w zakresie podstawowej wiedzy o programach komputerowych,
 • inicjowanie działań zmierzających do popularyzacji książki i kultury czytania w województwie pomorskim,
 • organizacja spotkań autorskich.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego:

 • praca od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 2.600 zł brutto,
 • praca w zespole 4 osobowym,
 • miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk-Śródmieście,
 • praca głównie stacjonarna z uwzględnieniem konieczności wyjazdów terenowych (na koszt pracodawcy)
 • przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Monika Górecka- Kierownik Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego pod numerami telefonu 58 301-38-18, kom. 570 887 740 lub droga mailową: monika_gorecka@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zielinska_monika@wbpg.org.pl (z dopiskiem „pracownik DIS” w temacie wiadomości). Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 2018 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.


 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim – Pracownika Filii nr 2 - Biblioteki Oliwskiej.

Filia nr 2 mieści się w gdańskiej dzielnicy Oliwa przy ul. Opata Rybińskiego 9 jest otwarta dla czytelników w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00 – 19:00, środa, sobota: 9:00 – 15:00. Siedmioosobowy zespół biblioteki pracuje w systemie dwuzmianowym. W chwili obecnej placówka jest wyłączona z udostępniania w związku z trwającymi tam pracami remontowymi. Otwarcie zmodernizowanej filii jest planowane na styczeń 2018 roku.

Księgozbiór Biblioteki Oliwskiej składa się z książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Filia dysponuje również kolekcją książki mówionej. W placówce oprócz wypożyczalni znajduje się czytelnia oraz stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z wi-fi, drukarki i ksero. Ponadto biblioteka, oprócz tradycyjnych funkcji bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną – posiada bogatą ofertę zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Do zespołu Filii nr 2 poszukujemy osoby kreatywnej, posiadającej umiejętności pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Nowy pracownik Filii będzie w dużej mierze odpowiedzialny za realizację zadań oraz projektów poświęconych czytelnikowi dziecięcemu. Ponadto kandydatów powinny cechować: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne na wysokim poziomie oraz umiejętność pracy w zespole kilkuosobowym.

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Filii nr 2 oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych,
 • umiejętności animacyjnych,
 • kreatywności.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Filii nr 2:

 • praca od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 7:30 – 19:00;  8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 2.160 brutto,
 • praca w zespole 7-osobowym,
 • miejsce pracy: Filia nr 2 – Biblioteka Oliwska, ul. Opata Rybińskiego 9, Gdańsk.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy oraz planowanych działań Filii nr 2, a także oczekiwań wobec kandydatów udziela drogą mailową Pani Iwona Jarentowska – Kierownik Filii nr 2  pod adresem mailowym iwona_jarentowska@wbpg.org.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zielinska_monika@wbpg.org.pl (z dopiskiem „pracownik F. 2” w temacie wiadomości). Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2017 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.


WOJEWODZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU

poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko Sprzątaczki/Sprzątacza – 1 etat od stycznia 2018 r.

Zakres obowiązków dla stanowiska pracy:

 • utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych przede wszystkim         w budynku głównym WiMBP i okazjonalnie w sieci filii bibliotecznych
 • sprzątanie wskazanych pomieszczeń, które w szczególności obejmuje: zamiatanie (podłogi, posadzki), mycie (schody, okna, lamperie, balustrady), czyszczenie, wycieranie, ścieranie (napisy ze ścian). Wszystkie czynności  wykonywane są za pomocą prostych, ręcznych narzędzi, typu szczotka, zmiotka, miotła itp..
 • dbanie o stan sanitarny budynku
 • mycie kontenerów
 • mycie naczyń po imprezach okolicznościowych
 • utrzymanie w czystości pokoi gościnnych
 • pranie pościeli i obrusów
 • powiadamianie przełożonego o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu urządzeń technicznych w budynku
 • kontrolowanie zapasów środków czystości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • doświadczenie: co najmniej 2-letnia praktyka na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • cechy osobowe: uczciwość, odpowiedzialność, dokładność w pracy, rzetelność, umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowana, nieposzlakowana opinia od wcześniejszych pracodawców
 • wykształcenie zawodowe lub średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys
 • Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Charakterystyka pracy na stanowisku Sprzątaczki/Sprzątacza w wymiarze 1 etatu:

 • praca 5 dni (40 godzin) w tygodniu (również w soboty), 8 godzin dziennie
 • praca zmianowa – zgodnie z harmonogramem
 • minimalne wynagrodzenie miesięczne – 2100 zł brutto
 • praca fizyczna, wymagająca dobrej kondycji
 • praca w zespole wieloosobowym
 • miejsce pracy: Budynek Główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Targu Rakowym 5/6 (Gdańsk-Śródmieście)

Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane z określonym stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa na kolejny okres.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Kierownik Działu Administracji – Piotr Rydzyński pod numerem telefonu 58 301-92-52 lub droga mailową piotr_rydzynski@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert:

lub

 • pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 80-806 Gdańsk ,Targ Rakowy 5/6 z dopiskiem: „Oferta Pracy”.

Oferty należy składać do 17 stycznia 2018 r.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.