Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla osób, którym udzielamy informację publiczną

Klauzula informacyjna dla osób, którym udzielamy informację publiczną

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez rok od dnia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne).
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).