Jesteś tutaj

Bartosz Filip

Bartosz Filip

Dr Bartosz Filip - filmoznawca, historyk filmu, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Publikował dotychczas m. in. na łamach "Dwutygodnika", "Kina", "Ekranów", "Ethosu" oraz w kilku książkach zbiorowych (m. in. "Kino polskie wobec II Wojny Światowej" oraz 'Kino, którego nie ma"). Redaktor książki "Orson Welles: twórczość - recepcja - dziedzictwo" (2016). W swoich badaniach naukowych koncentruje się na historii kina polskiego, ze szczegónym uwzględnieniem tematyki związanej z Armią Krajową.

źródło: www.akademiapolskiegofilmu.pl