Jesteś tutaj

Aktualne oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Aktualne oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim – Pracownika Biblioteki na Stogach.

 

Biblioteka Na Stogach mieści się w gdańskiej dzielnicy Stogi przy ul. Stryjewskiego 29. Dla czytelników otwarta jest w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00 – 18:00, środa,  9:00 – 15:00.

Naszym czytelnikom oferujemy: starannie dobrany księgozbiór, na który składają się książki dla dorosłych,  dzieci, młodzieży, audiobooki i kilka tytułów czasopism. Czytelnicy mają możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, z wi-fi oraz drukarki. Biblioteka, oprócz tradycyjnych funkcji bibliotecznych prowadzi także działalność kulturalną i edukacyjną.

Do zespołu Biblioteki na Stogach poszukujemy osoby kreatywnej, posiadającej umiejętności pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.  Nowy pracownik Filii poza pracami bibliotekarskimi będzie współuczestniczył w realizacji zadań kulturalnych oraz w projektach edukacyjnych. Do zadań pracownika będzie należało między innymi prowadzenie zajęć dla dzieci takich jak: lekcje biblioteczne, czytanie bajek i inne zajęcia cykliczne.

 Kandydatów powinny cechować: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne na wysokim poziomie, wysoka kultura osobista, pracowitość, umiejętność pracy w niewielkim zespole, cierpliwość, umiejętność słuchania oraz empatia.

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Biblioteki na Stogach oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • umiejętności pedagogicznych,
 • umiejętności animacyjnych,
 • znajomości rynku wydawniczego,

a także:

 • zaangażowania,
 • sumienności.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Libra, Patron, Sowa),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami,
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Biblioteki na Stogach:

 • praca w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 3.160,00 zł brutto,
 • praca w zespole 2-osobowym,
 • miejsce pracy: Biblioteka na Stogach, ul. Stryjewskiego 29, Gdańsk.

Przewidywany termin zatrudnienia – październik 2020.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Anna Paradzińska – Kierownik Biblioteki na Stogach pod numerem telefonu 58 324 59 43 lub droga mailową: anna_paradzinska@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „praca – Biblioteka na Stogach” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości przez okres 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 września 2020 r.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika American Corner.

 

American Corner - jednostka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - to biblioteka w stylu amerykańskim i jednocześnie centrum kulturalne, którego głównym celem jest przybliżanie ogólnej wiedzy na temat kultury i trendów społecznych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Aktywność American Corner skupia się wokół pięciu głównych obszarów: nauki języka angielskiego, doradztwa w zakresie edukacji w Stanach Zjednoczonych, programów kulturalnych, angażowania absolwentów amerykańskich programów stypendialnych w działalność biblioteki, oraz rozpowszechniania informacji na temat Stanów Zjednoczonych poprzez oferowanie licznych zasobów – książek, audiobooków, informatorów, filmów fabularnych i dokumentalnych.

Od kandydatów na stanowisko Kierownika American Corner oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum dwuletniego doświadczenia w pracy zawodowej – najchętniej na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, a także języka polskiego umożliwiającej skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie,
 • dobrej znajomości programów MS Office,
 • ogólnej wiedzy na temat historii Stanów Zjednoczonych i polityki, zwyczajów, zagadnień socjologicznych, kultury i systemu edukacji kraju,
 • umiejętności oceny zainteresowania społeczeństwa tematyką Stanów Zjednoczonych,
 • umiejętności sporządzania raportów oraz ewidencji,
 • umiejętności ustalania priorytetów i planowania pracy.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Libra, Patron, Sowa),
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, w szczególności na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność i doświadczenie w planowaniu i dysponowaniu budżetem kierowanej jednostki,
 • „duch przedsiębiorczości” pozwalający poszukiwać i wykorzystywać dodatkowe źródła finansowania dla działań kierowanej jednostki,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dziećmi.

Zadaniami Kierownika American Corner będą zaplanowanie, organizacja i koordynacja jego działań, w szczególności tworzenie, upowszechnianie oraz ewaluację programów i wydarzeń promujących American Corner i jego zasoby. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za podtrzymywanie dobrych relacji i sprawnej współpracy pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku a Ambasadą USA w Warszawie, jak również między lokalnymi agencjami, firmami, szkołami i organizacjami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z podmiotami na terenie Stanów Zjednoczonych.

Charakterystyka pracy na stanowisku Kierownika American Corner:

 • praca od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, jednak ze względu na charakter działalności American Corner możliwa jest konieczność pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy,
 • wynagrodzenie miesięczne – w zależności od kwalifikacji, doświadczenia i stażu pracy: wynagrodzenie zasadnicze od 3200 do 3800 zł + dodatek stażowy (od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego) + dodatek funkcyjny 600 zł,
 • praca w zespole 2-osobowym (kierownik + pracownik)
 • miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk-Śródmieście,
 • możliwa konieczność wyjazdów służbowych na koszt pracodawcy a także Ambasady USA.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2020 r.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy oraz o strukturze organizacyjnej WiMBP w Gdańsku udziela Pani Bożena Orczykowska pod numerem telefonu 501 664072 lub drogą mailową pod adresem bozena_orczykowska@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „kierownik AC” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy 25 września 2020 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób zdalny.

Zespół rekrutujący na stanowisko Kierownika American Corner tworzą przedstawiciele Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz przedstawiciele Ambasady USA. Reprezentant Ambasady uczestniczy w ostatnim etapie rekrutacji, tj. bierze czynny udział w ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej. Przedstawiciel Ambasady USA nie otrzymuje do wglądu przesłanych Bibliotece dokumentów aplikacyjnych, a wszelkie dane osobowe kandydata może uzyskać tylko bezpośrednio od kandydata w trakcie rozmowy. Wyrażenie przez Państwa zgody na udział w takiej rozmowie jest równoznaczne z akceptacją obecności przedstawiciela Ambasady.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Ponadto odbiorcą Państwa danych, udostępnionych przez samego kandydata podczas ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej, będzie Ambasada Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Warszawie.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Promocji, Marketingu i PR (Specjalisty ds. promocji). Zadaniem kierownika DPMiPR jest tworzenie i wdrażanie polityki marketingowej instytucji w oparciu o długookresową strategię.

Przewidywany termin zatrudnienia nowego pracownika to wrzesień 2020 roku.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego.
 2. Co najmniej 3-letniego udokumentowanego stażu pracy na takim lub podobnym stanowisku.
 3. Praktycznej znajomości zasad związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii marketingowej.
 4. Bardzo dobrej organizacji pracy.
 5. Umiejętności kierowania zasobami ludzkimi.
 6. Zdolności organizacyjnych.
 7. Kreatywności.

a także:

 1. Wiedzy o lokalnym rynku medialnym.
 2. Wiedzy na temat możliwości zdobywania środków zewnętrznych w działalności samorządowej instytucji kultury.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i marketingowej.
 2. Znajomość nowych trendów w działalności bibliotek publicznych jako lokalnych instytucji kultury.

Główne obowiązki to m.in.:

 1. Zarządzanie pracą Działu Promocji, Marketingu i PR.
 2. Ustalanie celów promocyjnych i marketingowych.
 3. Przygotowywanie budżetu Działu Promocji, Marketingu i PR oraz kontrola jego realizacji. 
 4. Planowanie i kontrola poszczególnych działań marketingowych.
 5. Nadzór nad współpracą z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, instytutami publicznymi i prywatnymi.
 6. Nadzór nad działalnością PR, występowanie w roli rzecznika WiMBP.
 7. Nadzór nad komunikacją wewnętrzną w WiMBP.  

Charakterystyka pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu.
 2. Praca zasadniczo od poniedziałku do piątku – 40 godzin tygodniowo - 8 godzin dziennie.
 3. Z uwagi na charakter pracy godziny pracy mogą być nieregularne; może także okazać się konieczna praca w weekendy.
 4. Praca w systemie ruchomego czasu pracy.
 5. Wynagrodzenie miesięczne – pensja zasadnicza od 4400 zł brutto (uzależnione od wykształcenia oraz umiejętności i doświadczenia) + dodatek funkcyjny 900 zł brutto + ewentualny dodatek stażowy,
 6. podstawowe miejsce pracy: budynek główny Biblioteki - Targ Rakowy 5/6; z uwagi na charakter pracy może być ona wykonywana również w filiach WiMBP w Gdańsku oraz innych, wyznaczonych miejscach (głównie na terenie Gdańska).
 7. Praca w zespole 6-osobowym (wraz z kierownikiem).

Dodatkowych informacji na temat wolnego stanowiska pracy udziela Pani Joanna Grey – Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju WiMBP w Gdańsku drogą mailową pod adresem: joanna_grey@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „Kierownik DPMiPR” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Oferty należy składać do 23 sierpnia 2020 r.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 


 

REKRUTACJA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim – Pracownika Biblioteki na Wyspie (Filii nr 48) – 0,5 etatu.

 

Biblioteka na Wyspie mieści się w Sobieszewie przy ul. Turystycznej 3 i jest otwarta dla czytelników w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:30 – 18:00, środa: 9:00 – 15:00, piątek: 8:30 – 16:00. Obecnie dwuosobowy zespół biblioteki pracuje w systemie jednozmianowym.

Zbiory Filii to przede wszystkim beletrystyka dla dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno-naukowa. 
Uwzględniając potrzeby czytelnicze mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz turystów licznie odwiedzających tę część Gdańska nasz księgozbiór wzbogacamy na bieżąco o nowości wydawnicze oraz czasopisma. W bibliotece można też skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu oraz z sieci Wi-Fi. 

Naszym najmłodszym czytelnikom udostępniamy na miejscu gry planszowe oraz materiały plastyczne. W każdą ostatnią środę miesiąca zapraszamy ich na głośne czytanie wybranych książek.

Grupy zorganizowane - przedszkolne oraz nauczania początkowego zapraszamy na lekcje biblioteczne w celu zapoznania się z księgozbiorem oraz ofertą kulturalną biblioteki.

Nowo zatrudniony pracownik poza pracami bibliotekarskimi będzie również odpowiedzialny za realizację działań kulturalno-oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Ponadto kandydatów powinny cechować: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne na wysokim poziomie, wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność i zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole.

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Biblioteki na Wyspie oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ewentualnie minimum średniego i matury),

a także:

 • kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych,
 • umiejętności animacyjnych,
 • kreatywności,
 • znajomości rynku wydawniczego.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Libra, Patron, Sowa),
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Biblioteki na Wyspie:

 • praca w ramach umowy o pracę – 0,5 etatu,
 • praca w następujących przedziałach czasowych: poniedziałki, wtorki, czwartki 10:00 – 18:00, środy: 7:30 – 15:30, piątki: 8:00 – 16:00; przeciętnie 20 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • wynagrodzenie miesięczne – od 1.410 zł brutto (dla 0,5 etatu),
 • praca w zespole 2-osobowym,
 • miejsce pracy: Biblioteka na Wyspie, ul. Turystyczna 3, Gdańsk.

Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2020 roku.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Lidia Ławicka – Kierownik Biblioteki na Wyspie pod numerem telefonu 58 323-94-03 lub droga mailową: lidia_lawicka@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „Biblioteka na Wyspie” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.