Jesteś tutaj

Aktualności

Np. 27/06/2019
Np. 27/06/2019
Spotkania / 07.06.2019, 17:00 Filia Naukowa (ul. Obrońców Wybrzeża 2)

Koncepcja patologii przestrzeni informacyjnej

Koncepcja patologii przestrzeni informacyjnej jest autorską koncepcją, której celem jest opisanie procesu rozprzestrzeniania się informacji w danej społeczności. Koncepcja zakłada, że niektóre typy informacji rozprzestrzeniają się i reprodukują podobnie jak wirusy chorobotwórcze. Określa się je mianem patogenów informacyjnych, które wykazują się większą zdolnością do samodzielnej reprodukcji, a następnie replikacji. Warto wspomnieć, czym jest patogen informacyjny. Jego istotę określają hasła typu: „szczepionki są szkodliwe”; „nie szczep się na wirusa „A”, bo się rozchorujesz”; „Wojska Obrony Terytorialnej: To jest ZOMO”. Istotną cechą patogenu informacyjnego jest „obojętność”, dopiero umieszczony w warstwie społeczno-kulturowej nabiera znaczenia, oddziałując na jednostkę bądź całe grupy społeczne. Z tego względu informacje muszą być tak skonstruowane, by zostały zaakceptowane i odpowiednio odczytane przez ogół. Pomysł opracowania koncepcji jest próbą zrozumienia często słyszanego hasła: „wojny informacyjnej”, która, historycznie rzecz ujmując, nie jest nowym zjawiskiem, jednak należy przyjąć, że jej początek to momentu rozwoju techniki i umasowienia kultury. Wojna informacyjna polega na umieszczaniu i rozpowszechnianiu w danej społeczności odpowiednio przygotowanych informacji.