Jesteś tutaj

RODO - nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
25.05.2018

RODO - nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:  iod@wbpg.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania              z zasobów bibliotecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • firma windykacyjna.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.
Data wydarzenia: 
25.05.2018
Udostępnij: