Jesteś tutaj

Pomorski Kongres Obywatelski

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
23.04.2016

Pomorski Kongres Obywatelski

Pasje – Obywatelska Wspólnota – Europa to hasła IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Stawiamy je, jako trzy pasma drogi do lepszego życia Pomorzan. IX Pomorski Kongres Obywatelski odbędzie się na terenie Politechniki Gdańskiej.

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.

Kongres Obywatelski jest też niesformalizowaną wspólnotą Polaków, którzy uczestnicząc w jego spotkaniach akceptują jego formułę i poprzez swoje głosy są współtwórcami jego przesłań.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej w dniu 12 listopada 2005 r.

Celami Kongresu są w szczególności:

  • tworzenie możliwości przyjaznych spotkań i debaty Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,
  • stymulowanie całościowej refleksji modernizacyjno-rozwojowej (wydobywanie zbiorowej mądrości), opartej na wartościach i służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski,
  • stymulowanie rozwoju kulturowego Polaków służącego wzmacnianiu podmiotowości indywidualnej i zbiorowej,
  • krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego.

Realizacji tych celów służą:

  • ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie,
  • spotkania sieci dialogu: „Projekt Cywilizacyjny dla Polski” (tzw. „Serocki”),
  • publikacje książkowe i prasowe,
  • debaty publiczne,
  • obecność w mediach,
  • strona internetowa i social media

wiecej informacji na stronie: http://www.kongresobywatelski.pl/ 

plakat_web.jpg

Data wydarzenia: 
23.04.2016
Udostępnij: