Jesteś tutaj

Konkurs na kartkę urodzinową dla Biblioteki Lawendowej

/
Data wydarzenia: 
30.01.2021

Konkurs na kartkę urodzinową dla Biblioteki Lawendowej

Biblioteka Lawendowa działa już rok! Świętuj z nami i weź udział w konkursie. Wykonaj laurkę z życzeniami urodzinowymi dla Biblioteki Lawendowej z okazji jej pierwszych urodzin.

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż) i nie powinny przekraczać formatu A4. 

Projekty należy przesłać do dnia 29 stycznia 2021 r. na adres: Biblioteka Lawendowa, Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk z dopiskiem „Urodziny Biblioteki Lawendowej” lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Lawendowej (budynek Szkoły Podstawowej nr 6) w godzinach udostępniania.

Prac nie można dostarczyć w formie elektronicznej. 

Do wysłanej pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi autora oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Praca składana osobiście musi być przekazana w zamkniętej kopercie i zawierać formularz zgłoszeniowy i zgodę opiekuna prawnego. 

Nagrodzone w konkursie zostaną 3 najlepsze prace, które wskaże Komisja Konkursowa. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe: gra planszowa „Mistrz bajek”, książki dla dzieci oraz gadżety biblioteczne.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZGODA

Data wydarzenia: 
30.01.2021
Udostępnij: