Jesteś tutaj

Drogi do Gdańska

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
08.10.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Drogi do Gdańska

Cykl trzech wykładów o historii lotnictwa, żeglugi i kolejnictwa na Pomorzu

Podczas kolejnych spotkań wysłuchamy wykładów, które poświęcone będą różnym formom transportu na Pomorzu Gdańskim.

Rozpoczynamy już 8.10.2015 r. (czwartek) od wykładu dr Macieja Bakuna zatytułowanym  "Z dziejów lotnictwa na Pomorzu". Kolejne spotkanie (w czwartek, 15.10.2015r o godz 17.30) to wykład dr Piotra Dwojackiego "Żegluga rzeczna". Ostatnim wykładem będzie "Rozwój kolei na terenie Gdańska (Trójmiasta) na przełomie XIX i XX w." wygłoszonym w kolejny czwartek (22.10.2015 r., także o godz. 17.30) przez Henryka Jursza.

Więcej o Autorach: