Jesteś tutaj

Dlaczego niektóre nazwy nas śmieszą?

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
10.05.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Dlaczego niektóre nazwy nas śmieszą?

"Swornegacie, Nadzieja Pociupana i Inter Gnojnica: dlaczego niektóre nazwy nas śmieszą". Kolejne spotkanie z cyklu Doktowykłady, które poprowadzi Martyna Gibka

mgr Martyna Gibka

doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, magister filologii angielskiej, rozprawę doktorską poświęca funkcjom antroponimów w dziele literackim i jego tłumaczeniu, zainteresowania naukowe poza onomastyką literacką obejmują onomastykę uzualną oraz przekładu, literaturę fantasy, twórczość J.K. Rowling, językoznawstwo kognitywne oraz historyczne, historię języka, humor językowy oraz przekład literacki. Wśród najważniejszych osiągnięć znajdują się Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszenie na 90. doroczną konferencję Amerykańskiego Towarzystwa Językoznawczego (Waszyngton, 7-10.01.2016). Dotychczasowy dorobek obejmuje wystąpienie na ośmiu konferencjach (w tym czterech międzynarodowych) oraz dwie publikacje.

https://doktowyklady.wordpress.com

Data wydarzenia: 
10.05.2016
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: