Jesteś tutaj

„Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra” nominowany do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
18.10.2018

„Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra” nominowany do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Redaktorami pierwszego tomu są Edmund Kizik i Sławomir Kościelak. Publikacja jest nominowana w kategorii Pomorska Książka Roku.

W tomie I tej obszernej publikacji znalazły się eseje historyków, historyków sztuki i literatury traktujące o reformacji i jej wpływie na różne dziedziny życia. Jak zauważają redaktorzy tomu, dzięki tej publikacji współczesne pokolenie historyków ma „okazję włączyć się do refleksji nad dziejami i konsekwencjami reformacji w historii Gdańska i okolic”. Jest to też próba „wprowadzenia Czytelnika w skomplikowaną wrażliwość religijną ówczesnych gdańszczan poprzez ukazanie wpływu reformacji na dzieje ich miasta i społeczeństwa, na zmiany w sztuce, literaturze i nauce. Nie zapomnieliśmy o kwestiach finansów, administracji i zarządzania (…) bez czego budowa nowej wyznaniowej konstrukcji nie byłaby możliwa. Nie sposób opowiedzieć wszystkiego, dlatego aby nie zatracić się w szczegółach, ograniczyliśmy się do najistotniejszych elementów i wątków ówczesnej historii”. (Źródło opisu gdansk.pl)

Edmund Kizik – polski historyk, profesor doktor habilitowany, specjalizujący się w historii kultury nowożytnej Polski i regionu nadbałtyckiego.
Profesor, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii nowożytnej, a zwłaszcza społecznej historii kultury i gospodarki regionu hanzeatyckiego.

Sławomir Kościelak – doktor habilitowany,  profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor szeregu prac z zakresu historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji w Prusach Królewskich oraz kultury i społeczeństwa Pomorza i Kujaw.

Laureatów pierwszej Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza" oraz pierwszej Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2017 poznamy 18 października (czwartek).
Nagroda ta została powołana przez samorząd województwa pomorskiego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania samorządu wojewódzkiego w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich środowisk twórczych.

Data wydarzenia: 
18.10.2018
Udostępnij: